Čiastka č. 68/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru