Čiastka č. 67/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
187/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime