Čiastka č. 6/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 20.01.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 01.04.1996