Čiastka č. 58/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 29.05.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/1996 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996