Čiastka č. 56/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 25.05.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
152/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 01.06.1996