Čiastka č. 52/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 10.05.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
140/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami v majetku štátneho podniku v likvidácii 10.05.1996
141/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky 10.05.1996
r1/c52/1996 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z.