Čiastka č. 50/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 08.05.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)