Čiastka č. 47/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 01.05.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 01.05.1996
130/1996 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. apríla 1996 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky 01.05.1996
131/1996 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. apríla 1996 vo veci vyslovenia nesúladu § 23 ods. 3, 5 a 6 písm. b) a § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom s Ústavou Slovenskej republiky a s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd 01.05.1996