Čiastka č. 45/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 26.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.1996