Čiastka č. 4/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 12.01.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o bezvízovom styku