Čiastka č. 35/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 04.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive 01.05.1996
97/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o leteckej doprave