Čiastka č. 34/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 03.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokolu k zmluve