Čiastka č. 33/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 02.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv 02.04.1996
94/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy v rámci projektov zahraničnej pomoci 02.04.1996