Čiastka č. 3/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 11.01.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe 11.01.1996
11/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uruguajskej východnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a oficiálnych pasov Uruguajskej východnej republiky