Čiastka č. 27/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 22.03.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o uskladňovaní výbušnín 01.04.1996
78/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie 01.04.1996