Čiastka č. 23/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 13.03.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 13.03.1996
68/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992 v znení neskorších predpisov, ustanovujúce účtovú osnovu a postupy účtovania pre podnikateľov