Čiastka č. 21/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 29.02.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.03.1996
59/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení
60/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou o sociálnom zabezpečení
61/1996 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov