Čiastka č. 18/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 22.02.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o odbornej príprave vietnamských občanov v stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike