Čiastka č. 131/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
386/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.1997