Čiastka č. 13/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 03.02.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite