Čiastka č. 127/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
360/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.1997