Čiastka č. 122/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 07.12.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 01.01.1997