Čiastka č. 118/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 23.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
332/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. 01.01.1997