Čiastka č. 113/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 20.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
324/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z. a o zmenách názvov niektorých vysokých škôl 20.11.1996