Čiastka č. 111/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dohovoru o právnom postavení utečencov a k Protokolu týkajúcemu sa právneho postavenia utečencov