Čiastka č. 108/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
314/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o prokuratúre 25.03.1998