Čiastka č. 106/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
310/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.11.1996