Čiastka č. 100/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 17.10.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
295/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny 01.11.1996