Čiastka č. 92/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 14.12.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o utečencoch 01.01.1996
284/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive 01.01.1996