Čiastka č. 9/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
26/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 01.09.1994