Čiastka č. 74/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 19.10.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 01.01.1996
216/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov 01.01.1996