Čiastka č. 63/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 13.09.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/1994 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 13.09.1995
189/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 45/1994 Z. z. o dovoznej prirážke 13.09.1995