Čiastka č. 34/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 26.05.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku 26.05.1995