Čiastka č. 31/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 01.05.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 01.05.1995