Čiastka č. 22/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 30.03.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.1995