Čiastka č. 95/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
374/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.1995