Čiastka č. 80/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 21.10.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
287/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny 01.01.1995