Čiastka č. 77/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 11.10.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
277/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnej starostlivosti 01.01.1995