Čiastka č. 76/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 07.10.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
272/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zdravia ľudí 01.01.1995
273/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní 01.01.1995
274/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Sociálnej poisťovni 01.01.1995
275/1994 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o zásadách platobného styku medzi bankami 07.10.1994
276/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stredných odborných školách Policajného zboru