Čiastka č. 72/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 17.09.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
249/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov 01.10.1994