Čiastka č. 71/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 17.09.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
248/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch 01.10.1994