Čiastka č. 70/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 16.09.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
247/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 01.10.1994