Čiastka č. 66/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 31.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
229/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických zamestnancov 01.09.1994