Čiastka č. 62/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 24.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
218/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 328/1993 Z. z. 01.09.1994