Čiastka č. 58/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 09.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
198/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve 09.08.1994
199/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov 01.09.1994
200/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov 01.09.1994
201/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení železničiarov a o Železničiarskej zdravotnej poisťovni 01.10.1994
202/1994 Z. z. Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky 09.08.1994
203/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
204/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľov