Čiastka č. 57/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 05.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
197/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)