Čiastka č. 54/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 29.07.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
191/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín 29.07.1994