Čiastka č. 5/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 16.02.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení tovaru od dovozného cla 01.03.1994