Čiastka č. 46/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok Vojenskej zdravotnej poisťovne 01.07.1994
163/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 221/1993 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam 01.07.1994
164/1994 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho 01.07.1994