Čiastka č. 45/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 28.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vývoze určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska